Voorbeelden


Voorbeeld 1

De heer Janssen is vader geworden. Wegens de spastische tetraparese van de heer is het lastig om de zorg voor zijn pasgeboren zoontje te dragen. De ergotherapeut is ingeschakeld om samen met de heer te bekijken op welke manier het kindje het beste en het veiligst aan- en uitgekleed kan worden. Tevens wordt er gekeken naar het verplaatsen van het kindje binnen- en buitenshuis. De ergotherapeut begeleidt de heer bij het aanvragen van hulpmiddelen. Door advies en training van de ergotherapeut kan de heer zelfstandig de zorg voor zijn pasgeboren zoontje dragen.

Voorbeeld 2

Mevrouw Jacobs en haar man zijn enige tijd geleden verhuisd naar een eengezinswoning. Nu blijkt dat de trap op- en af gaan grote problemen veroorzaakt voor mevrouw Jacobs. De huisarts heeft de ergotherapeut gevraagd te adviseren over een woningaanpassing, met name een traplift. De ergotherapeut heeft de thuissituatie geanalyseerd en het blijkt dat met name het ontbreken van een tweede leuning de problemen veroorzaakt. In overleg met het echtpaar wordt gekeken waar en hoe de leuning het beste geplaatst kan worden. Meneer realiseert deze kleine aanpassing zelf en mevrouw kan weer zelf de trap op en af.

Voorbeeld 3

De heer Bouwhuis heeft al drie heupoperaties gehad ten gevolge van zijn ziekte. De bewegingsmogelijkheden van zijn rug en heupen zijn erg verminderd. Dagelijks komt de wijkverzorgende bij meneer Bouwhuis langs om hem te helpen bij het aantrekken van zijn kousen en schoenen. De ergotherapeut is ingeschakeld om te kijken of de heer zelfstandig kan leren zijn schoenen en kousen aan te trekken. In korte tijd leert de ergotherapeut de heer op verantwoorde wijze zijn schoenen en kousen aan en uit te trekken. Hierdoor is de dagelijkse hulp van de wijkverzorgende niet meer nodig.